Spirituele muziek maken - making spiritual music
  Leela Bhajan Jam Band
 

Leela betekent het spel van het leven. Een Bhajan is spirituele muziek. Jammen is gezellig samen muziek maken. En een band is een losse groep mensen die graag samen muziek maken.

De Leela Bhajan Jam Band staat aldus voor een groepje mensen die graag samen op een speelse en losse manier spirituele muziek maken.

Dat zal dikwijls indische muziek zijn, maar ook andere kulturen leveren mooie spirituele muziek op. Kirtan (waarbij het publiek nazingt) is een deel van het verhaal, maar we gaan er ons zeker niet toe beperken. Het publiek kan bij eenvoudige liederen ook gewoon meezingen en soms ook gewoon luisteren.

Het samen zingen van spirituele liederen is een belangrijk onderdeel van Bhakti Yoga, waarbij we onze liefde voor het goddelijke uiten. Het resultaat is meestal een diep gevoel van vreugde en samenhorigheid.

De Leela Bhajan Jam Band komt meestal informeel samen bij iemand thuis om wat dingen uit te proberen en het samenspel te oefenen, zoiets als 2 maal per maand. De bedoeling is om daarnaast 1 keer per maand met de Leela Yoga groep op woensdagavond een bhajan avond te organiseren. Op termijn kunnen er ook andere "optredens" volgen. Uiteraard hoef je er niet altijd te zijn om mee te kunnen doen. De band kan zich steeds aanpassen aan wie er is.

De bedoeling is zeker niet om een commercieel muziekgroepje te maken, maar wel een smeltkroes te vormen waaruit dingen kunnen ontstaan. In de eerste plaats leuke liedjes uiteraard, maar iedereen die meedoet staat het daarbij vrij om er eventueel op eigen houtje wel wat meer commercieels mee te doen.

Speel je zelf een instrument of zing je gewoon graag, zorg dan dat je zeker ingeschreven bent op de Leela Yoga nieuwsbrief. Dan wordt je zowel uitgenodigd op de Leela Yoga lessen als op de bijeenkomsten van de Leela Bhajan Jam Band.

Als je nog wat wil oefenen, vind je hier de Leela Bhajan Jam Band Songbook.

Leela is the game of life. A bhajan is spiritual music. Jamming is the fun of making music together. And a band is a loose group of people that like to make music together.

So, the Leela Bhajan Jam Band is a group of people that like to make spiritual music together, in a loose and playful fashion.

Often this music will be indian, but many other cultures also supply beautiful spiritual music. Kirtan (when the public responds to the singer) is part of the story, but we are not limited to Kirtan. The public can also just sing along with easy tunes and sometimes they can also just listen.

Chanting spiritual songs together is a main part of Bhakti Yoga, where we express our love for the divine. The result usually is a deep feeling of joy and togetherness.

The Leela Bhajan Jam Band will usually gather at someone's home in order to try out things and rehearse playing together, something like twice a month. The objective is to also organize one bhajan evening every month on a wednesday with the Leela Yoga group. Later maybe other "performances" can follow. Of course, you don't have to be there every time in order to join. The band can always adapt to whomever is there.

The objective is not to make a commercial music band, but rather create a melting pot from which things can emerge. Those things will be songs first and foremost, but everybody joining this band remains absolutely free to start something else on their own, commercial or not.

So, if you like to play an instrument or if you just enjoy singing, make sure that you are subscribed to the Leela Yoga newsletter. This way you will be invited to all Leela Yoga classes as well as to all jam sessions of the Leela Bhajan Jam Band.

In case you like to excercise a bit, here is the Leela Bhajan Jam Band Songbook.

DIVERSE
 
Verwante websites :

Verklarende yoga woordenlijst

Leela Yoga lesgevers

Yoga Gent
Meditatie Gent

Gratis Yoga Gent gratis yogales elke woensdagavond te Gent Inschrijven op de Leela nieuwsbrief Yoga video clips Yoga audio : mantras, bhajans, lessen,... Overzicht van de yoga lessen en andere activiteiten in Gent